Mindfulness Nedir?

MBSR-T'ye girmeden önce...

Mindfulness, içinde bulunduğun andaki deneyime dikkatini özel bir biçimde vermektir. Bu dikkat, yargısız ve açık olmaya çalışır. Böylece deneyimin içinden, geçmiş veya geleceğe daha az odaklanan, şimdiki zamanı olduğu gibi özümseyebilen bir farkındalık doğar. Mindfulness,

 • Bilinçli olarak şimdiki zamana dikkati vermek ve bunu yargısız bir biçimde yapmaktır.

 • Dikkatin bu biçimde yönlendirilmesi, fiziksel bedenimizde, düşüncelerimizde, duygularımızda ve dışımızdaki dünyada olan bitenin daha derin farkındalığını olanaklı kılar.

 • Bu pratik, zihni temizler, sakinleştirir ve  karşılaştığımız zorluklara tepkilerden ziyade, etkin biçimlerde ‘karşılık verebilmemizi’ sağlar ve yaşadığımız hayatın içinde daha dolaysız ve doluca yer alabilmemize izin verir.

 • Bilinçli farkındalıkla, davranışlarımız tepkisel ve duygusal bir reaksiyondan ziyade, değerlerimizi ve bilge tarafımızı yansıtan eylemler halini alır.

 • Mindfulness, zihin-duygu-davranış bütünlüğüne bağlı kendini daha iyi hissetme halinin yanı sıra, konsantrasyonu, anlamayı, öğrenmeyi, hafızayı geliştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

 

MBSR-T

Gençler için Mindfulness Temelli Stres Azaltma

 • MBSR-T, Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilen geleneksel MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı’nın- Gina Biegel tarafından 13-18 yaş grubundaki gençlere uyarlanmış versiyonudur. 

 • MBSR-T, grup-temelli bir çalışmadır. 8 hafta sürelidir ve haftada 1.5 saatlik eğitim/grup çalışmalarından oluşur. Klasik formatının dışında, okul içi veya okul sonrası saatlere, daha kısa süre ve daha uzun haftalar olmak üzere uyarlanabilir. Ayrıca, grup formatından, bireysel, aile veya okul ortamlarına veya farklı popülasyonlara (klinik, non klinik) adapte edilebilir.

 • MBSR-T, gençlerle gelişimsel olarak bulundukları yerde iletişim kurar ve bu seviyeye uygun dili, referansları ve hikayaleri kullanır.

MBSR-T NEDİR?
   
MBSR-T NEYİ AMAÇLAR?
   

MBSR-T eğitimi, gencin stres ve stres yaratan koşullar ile ilişkisine odaklanır. Doğal olarak zor geçen adolesans döneminde, gencin kendi ve başkalarıyla ilgili endişelerine, kontrolü dışında gördüğü şeylere, ona acı ve zor gelen durumlara karşı yapıcı olmayan düşünceler, yargılar ya da  sağlıksız alışkanlıklarla tepki vermesinin yerine, iç kaynaklarını kullanarak, farkındalıkla güçlendirilmiş düşünceli ‘karşılıklar’ verebilmesini, kendini sağlıklı biçimde iyi hissetmesini sağlayacak düşünce ve davranış alışkanlıkları oluşturabilmesini amaçlar.

MBSR-T, zihin -spesikif olarak da dikkat- üzerine çalışma yapar. Çalışma, dikkatin düşünce, duygu ve fiziksel duyumlar üzerindeki egzersizlerinden oluşur. Bu süreçte, yargısız ve açık olabilmek öncelikli ilkedir. Düşünceler, duygular ve fiziksel duyumların farkındalığı iç ve dış dünyamızdaki farkındalıklara doğru genişler.

 

Yani aslında dikkatin kendisiyle, yargısız ve açık düşüncelilikle yaptığımız fiziksel bir egzersiz, elastik ve çabuk öğrenen beynin kazandığı yeni alışkanlık sayesinde, zihinsel performansta ve bütünsel iyilikte uzun dönemli ve geniş bir alanda fayda sağlamaya başlar. Haftalık eğitimlerin yanında, düzenli olarak ve günlük 10-20 dakikalık uygulamalar yapıldığında, 8 hafta sonra beynin aşağıdaki alanları koordine eden bölgelerinde ölçülebilir fiziksel gelişim yaşanır ve zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığa yansımaları fark edilir.

 • Konsantrasyon, anlama, öğrenme, hatırlama bilişsel becerilerinin gelişmesi

 • Dikkat-duygu-düşünce işbirliğinin gelişmesiyle, daha bilinçli kararlar alabilme

 • Negatif duyguları daha kolay yönetebilme / kaygı ve stresle baş etme

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesi

 • Kendine karşı daha anlayışlı, başkalarına karşı daha empatik olabilme  

 • Daha mutlu ve huzurlu hissetme

Aşağıdaki rahatsızlıklarda, tedavilere ek olarak uygulandığında semptom ve şikayetleri azaltıcı faydası ayrıca bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir:

 • Depresyon, anksiyete ve panik ataklar, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, kendine zarar verici davranışlar, öfke, uyku bozuklukları, tansiyona bağlı baş ağrıları, kronik ağrı, uykusuzluk, fibromiyalji, yüksek tansiyon, sedef hastalığı

MBSR-T NASIL BİR ÇALIŞMADIR VE NEYE FAYDA SAĞLAR?
   

Gençler Ne Dediler? 

 
 • "Hayatımdaki tüm stres unsurlarının sıradan birer düşünce olduklarının farkına vardım. Bunları herkesin uygulayabileceği basit yöntemlerle aşabileceğimin farkına vardım." A.Ç. 

 • "Farkındalık kavramının hayatımızda ne kadar fazla yer aldığını ve ne kadar önemli olduğunu öğrendim." A.Ç.

 • "Sahip olduğum bakış açısını değiştirdi, genişletti. Bu sayede olaylara ve durumlara karşı daha farklı (pozitif yönde) yaklaşımlar kazandım." D.B.

 • "Bulunduğum an ve durumun içinde, mutluluk hissini yakaladım." D.B.

 • "Kendini açıkça belirtmenin ne kadar önemli ve yararlı olduğunu öğrendim." L.O. 

 • "Bazı şeyler, bazı özelliklerimizi sadece gözlemleyerek bile hayatımızda bir çok şeyi değiştirebiliriz." L.O.

 • "Bu eğitimde mindfulness kavramının ne olduğunu öğrendim. Bu kavramı ve içerdiği farkındalıkları başka sevdiğim insanlara öğretmeye karar verdim." A.Ç. 

 • "Bazı olaylara farklı açılardan yaklaşıp empati yeteneğimi geliştirdim." A.K. 

 • "İnsanlara gereğince güvenmenin bana hiç bir zarar getirmeyeceğini öğrendim." A.Ç. 

 • "Zor anlarda nefes ve meditasyon teknikleriyle kendimi daha huzurlu hissettim." A. K. 

 • "Normalde stres faktörü olan durumlara farklı şekillerde bakarak hayatımdaki stresi azalttım." D.B. 

 • "Bir işe başlamadan önce, her hangi bir şeye başlamadan önce, bir durup nefes almak ve yaptığın şeyin ne olduğunu idrak etmek." L.O.

© 2017

Banu Kanıbelli

Danısmanlık

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon