Gençlerle

Gelecegi Tasarlama

SEVİYE                                                                          
8-9 /10-12. sınıf öğrencileri                                                
 
KULLANILAN ARAÇLAR
Kuder Navigator ve 16 PF KIM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri
 
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE SÜRESİ
İki bireysel danışmanlık saati içinde gerçekleşir.
 • İlk buluşma, öğrenciyi tanıma ve Kuder ilgi alanları, beceri ve değerler envanter uygulamalarını yapma odaklıdır.
 • İkinci buluşma öncesi, öğrenci 16 PF KIM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme envanterini evinde yapar.
 • İkinci buluşmada ise, tüm envanter değerlendirmelerinin sonuçları, eğitim sürecinde alınacak kararlar ve verimli bir hazırlık dönemi ile ilgili öneriler öğrenci ve aileyle paylaşılır.
ÇALIŞMANIN FAYDALARI
 
Kuder Navigator ile
 • Öğrenci, kişisel ilgi alanları, becerileri ve kariyer değerleriyle ilgili farkındalık kazanır.
 • Envanter sonuçlarına göre önerilen meslekler ve onlarla ilişkili eğitim dalları,
 • Tüm mesleklerin detaylı özelliklerini araştırma ortamı ve
 • ‘Kuder Kariyer Planlama Sistemi’ne erişim olanağı ile ABD’de yer alan tüm üniversitelerle ilgili temel bilgiler, kişisel plan oluşturma, elektronik portfolio oluşturma araçlarına sahip olur.
 
16 PF KIM ile
 • Başkalarıyla İlişki, Etkileme ve İşbirliği, Düşünme Tarzı, Düzen ve Esneklik ve Stresi Yönetme faktörlerini kapsayan Kişilik Profili,
 • Kişilik profilin çalışma sürecine veya meslek seçimine etkisi,
 • Kişilik özelliklerinde beliren yetenekler veya performans ve gelişime engel oluşturabilecek eğilimler,
 • Problem çözme becerisi,
 • Kişisel ve sosyal alanlarda yaşanabilecek zorluklar ve öneriler ve
 • Kariyer seçimi ile ilgili önerilere erişir.
 
Bu bilgiler yaşa göre sırasıyla, okul etkinlik ve proje seçimlerinde, 11-12. Sınıf alan tercihlerinde, daha büyük öğrenciler için kişilik özellikleri ve ilgi profiline yakın duran meslekler ve eğitim dallarıyla ilgili alınacak kararlarla ilgili, farkındalık, bilinçli tercih yapma zemini ve tutarlı bir hazırlık / gelişim süreci için uzun dönemli fayda sağlar.
© 2017

Banu Kanıbelli

Danısmanlık

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon